მართე უკეთესი ავტომობილი!

მიიღე 50,000 ლარამდე სესხი
სწრაფად და მარტივად!

 

აიღე სესხი ან დაპორტირდი და გაიუმჯობესე პირობები

მიიღე შენი ავტომობილის შეფასების 80%-მდე თანხა
დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
განვიხილავთ ნებისმიერ საკრედიტო ისტორიას!
ასევე, დაიფინანსე ავტომობილის იმპორტის 60%
ან მიიღე სესხი ავტოგანბაჟებისთვისაც
 

რა არის საჭირო სესხის ასაღებად?

 
 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 
 
ავტომობილი
 
 
ავტომობილის სარეგისტრაციო მოწმობა
 
 

სესხის მნიშვნელოვანი პირობები

 
 
სესხის მოცულობა 2,000 - 50,000 ლარი
 
 
სესხის მაქსიმალური ვადა 72 თვე
 
 
საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული) 24%-დან
 
 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 27.5%-დან
 
 
გაცემის საკომისიო 1% დან
 
 
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 0.2%-დან 0.25%-მდე
 
 
გირავნობის რეგისტრაციის ხარჯი 113 ლარი
 
 
წინსწრების საკომისიო - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია: 6 თვემდე - 0%; 6-დან 12 თვემდე - 0,5%; 12-დან 24 თვემდე - 1%; 24 თვეზე მეტი - 2%
 
 
 

სესხის კალკულატორი

 
 
სესხის ოდენობა:
|
|
|
|
2000
50000
 
სესხის ვადა:
თვე
|
|
|
|
1
72
ყოველთვიური გადასახადი: 522